Prof. MUDr. Karel Herfort
(8. srpna 1871, Praha - 29. března 1940, Praha)

- pedagog, lékař, zakladatel dětské psychiatrie, profesor pražské univerzity

-
Byl zakladatel dětské psychiatrie a profesorem psychopatologie dětského věku.
-
V roce 1902 nastoupil do ústavu pro výchovu slabomyslných Ernestinum (ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanech).
-
Později se zde stal ředitelem a za jeho období bylo dosahováno vynikajících výsledků.
-
Zavedl přesnější třídění chovanců, dbal na individualizaci výchovy a vzdělání, velká pozornost byla věnována odstraňování řečových vad a rozvoji motoriky.
-
Reorganizoval také systém lékařské péče v ústavu.
-
Zavedl dokonalé chorobopisy, osobní archy a antropometrické měření.
-
Byl lékařem a zároveň se zabýval pedagogikou. Pochopil nutnost úzké spolupráce mezi lékarem a učitelem.
-
Dbal na individualizaci výchovy a vzdělávání.
-
V roce 1924 založil odborný časopis zaměřený na problematiku handicapovaných dětí a mládeže.
-
Je pohřben na pražském hřbitově v Šárce.